Студія звукозапису
Правила користування сайтом

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
1. Загальні положення


1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією магазину «newwave.kiev.ua», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі за текстом «Договір» , та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.newwave.kiev.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення


2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:

"товар" - музичний твір;
«Інтернет-магазин» — сайт Продавця, створений для укладання договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару (демо версією) і чистої аудіо доріжці, за допомогою мережі інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, то є дистанційним способом продажу товару.
"Продавець" - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
"Покупець" - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» — вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати за допомогою платіжної картки, інтернет-банкінгу, терміналу самообслуговування або післяплати.


Предмет договору


3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


Порядок оформлення замовлення


4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму кошика.

4.2. Термін формування замовлення – до 2 робочих днів з моменту оформлення заявки. Якщо замовлення оформлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня. Також можливі затримки у формуванні замовлення під час великої завантаженості Продавця.

Порядок оплати замовлення


5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою: сервісу Online платежу Liqpay, платежу на картку Приват Банку, платежу на розрахунковий рахунок або післяплати.

5.2. Після здійснення оплати та отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату на екран виводиться сторінка з відповідною інформацією.

5.3. Оплата за допомогою сервісу Online платежів Liqpay (картою, Приват24, термінал самообслуговування) має бути здійснена протягом двох календарних днів з дня оформлення Замовлення. В іншому випадку, Замовлення автоматично анулюється.

Термін, вартість та умови доставки замовлення


6.1. Відправлення замовлення здійснюється силами Продавця на адресу електронної адреси Покупця, зазначеної Покупцем при оформленні Замовлення.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар до граничної дати зберігання на сервері, при оплаті через Online платіж Liqpay, Покупцеві надається повторне відправлення Замовлення після уточнення методу передачі Товару.

6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, що не залежать від Продавця, замовлення анулюється та підлягає повторному оформленню на сайті Продавця. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається за умов, визначених у п.9.7. справжньої угоди.

Права та обов'язки сторін


7.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору;
виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього або за умовами післяплати;
передати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка в Інтернет-магазині, оформленого замовленням та умовами цього договору.
перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця.
7.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.3. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;
7.4. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

відповідність товару;
за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;
стан Товару після передачі його транспортної компанії.
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови


9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.newwave.kiev.ua.

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) та є фактичною датою укладання Договору купівлі-продажу між Покупцем та Продавцем.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9.7. Повернення коштів за товар, який не було доставлено з будь-яких причин, провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця, зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви у вільній формі на електронну пошту Магазину.

 

Термін дії договору

10.1. Цей договір набирає чинності з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) замовлення та діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Даний текст є угодою між інтернет-магазином www.newwave.kiev.ua , що іменується в подальшому «інтернет-магазин», та користувачем послуг інтернет-магазину, іменованим у подальшому «Покупець» і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.

Запис пісні
всього 699 грн/год
Дні Год Мін Сек
Зворотній дзвінок успішно замовлений!

Правила користування сайтом

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
1. Загальні положення


1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією магазину «newwave.kiev.ua», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі за текстом «Договір» , та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.newwave.kiev.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення


2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:

"товар" - музичний твір;
«Інтернет-магазин» — сайт Продавця, створений для укладання договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару (демо версією) і чистої аудіо доріжці, за допомогою мережі інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, то є дистанційним способом продажу товару.
"Продавець" - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
"Покупець" - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» — вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати за допомогою платіжної картки, інтернет-банкінгу, терміналу самообслуговування або післяплати.


Предмет договору


3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


Порядок оформлення замовлення


4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму кошика.

4.2. Термін формування замовлення – до 2 робочих днів з моменту оформлення заявки. Якщо замовлення оформлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня. Також можливі затримки у формуванні замовлення під час великої завантаженості Продавця.

Порядок оплати замовлення


5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою: сервісу Online платежу Liqpay, платежу на картку Приват Банку, платежу на розрахунковий рахунок або післяплати.

5.2. Після здійснення оплати та отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату на екран виводиться сторінка з відповідною інформацією.

5.3. Оплата за допомогою сервісу Online платежів Liqpay (картою, Приват24, термінал самообслуговування) має бути здійснена протягом двох календарних днів з дня оформлення Замовлення. В іншому випадку, Замовлення автоматично анулюється.

Термін, вартість та умови доставки замовлення


6.1. Відправлення замовлення здійснюється силами Продавця на адресу електронної адреси Покупця, зазначеної Покупцем при оформленні Замовлення.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар до граничної дати зберігання на сервері, при оплаті через Online платіж Liqpay, Покупцеві надається повторне відправлення Замовлення після уточнення методу передачі Товару.

6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, що не залежать від Продавця, замовлення анулюється та підлягає повторному оформленню на сайті Продавця. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається за умов, визначених у п.9.7. справжньої угоди.

Права та обов'язки сторін


7.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору;
виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього або за умовами післяплати;
передати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка в Інтернет-магазині, оформленого замовленням та умовами цього договору.
перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця.
7.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.3. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;
7.4. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

відповідність товару;
за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;
стан Товару після передачі його транспортної компанії.
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови


9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.newwave.kiev.ua.

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) та є фактичною датою укладання Договору купівлі-продажу між Покупцем та Продавцем.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9.7. Повернення коштів за товар, який не було доставлено з будь-яких причин, провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця, зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви у вільній формі на електронну пошту Магазину.

 

Термін дії договору

10.1. Цей договір набирає чинності з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) замовлення та діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Даний текст є угодою між інтернет-магазином www.newwave.kiev.ua , що іменується в подальшому «інтернет-магазин», та користувачем послуг інтернет-магазину, іменованим у подальшому «Покупець» і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.